TRAINING WITH A BONUS

In CloudTeam you can enrich any training course with a bonus of your choice!

iPad 10gen.

In any configuration

iPad mini

In any configuration

Kindle Paperwhite 5

DO YOU WANT TO USE THE PROMOTION?

Find a training course and date and select a device from the contact form

or check our course catalogue

Regulamin promocji „Urządzenie do szkolenia”.

 1. Organizatorem promocji jest CloudTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308.
 2. Promocja dotyczy szkoleń odbywających się od 26 września 2016 do odwołania.
 3. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby rejestrujące się na szkolenie w dowolnym ośrodku CloudTeam Sp. z o.o. z wyłączeniem szkoleń współfinansowanych ze środków EFS.
 4. Promocja dotyczy szkoleń realizowanych przy minimalnej grupie liczącej 4 osoby.
 5. W przypadku realizacji warunków promocji, Klient nabywa uprawnienia do zakupu szkolenia wraz z jednym wybranym urządzeniem:
  1. Samsung Galaxy Tab A 8 (SM-T295)
  2. Kindle Paperwhite 4 (wersja z reklamami).
  3. Apple iPad w wybranej przez siebie konfiguracji.
  4. Apple iPad mini w wybranej przez siebie konfiguracji.
  5. Samsung Galaxy s10e w cenie 1 zł netto.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez CloudTeam Sp. z o.o. chyba, że regulamin innych promocji stanowi inaczej.
 7. Promocja nie obowiązuje w przypadku szkoleń z ceną specjalną (dla osoby prywatnej, dla studenta, dla partnerów).
 8. Opłaty za szkolenie nie mogą być regulowane w postaci voucherów Software Assurance.
 9. Nagroda zostanie wydana najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zapłaty pełnej należności za szkolenia objęte promocją.
 10. CloudTeam Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany nagród w zależności od dostępności towarów na rynku. Wówczas asortyment nagród będzie ustalany indywidualnie z nagrodzonym Klientem. W toku indywidualnych ustaleń z Klientem jest również możliwość zamiany nagrody lub nagród na inną/inne, o wartościach zbliżonych do kosztu aktualnej nagrody.
 11. Zmiany Regulaminu wprowadzane jednostronnie przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy będą wiązały Użytkownika, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika), a Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, opublikowanie Usługodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub zmienione warunki nie zostaną doręczone Użytkownikowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 13. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, na stronach Serwisu pod adresem http://cloudteam.pl.

 

Pobierz regulamin