Microsoft Azure to ciągle rozwijający się zestaw usług w chmurze, który ułatwia Twojej organizacji sprostanie wyzwaniom biznesowym. Zapewnia swobodę tworzenia i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi w ogromnej, globalnej sieci przy użyciu Twoich ulubionych narzędzi i struktur.
JAK MICROSOFT AZURE POZYCJONUJE SIĘ WŚRÓD INNYCH GRACZY NA RYNKU CLOUD?
Microsoft Azure należy wraz z AWS oraz platformą Google Cloud do grupy trzech dominujących podmiotów na rynku usług chmury publicznej (public cloud). W raporcie Cloud Infrastructure and Platform Services publikowanym przez Gartnera, chmura Azure została umieszczone w części „Leaders”.