LEADING LEARNING PARTNERS ASSOCIATION

CloudTeam jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce jest członkiem prestiżowej organizacji Leading Learning Partners Association (LLPA).

LLPA zrzesza 32 firmy działających na obszarze Europy, Afryki i Ameryki Południowej i Australii, które funkcjonują w branży szkoleń IT. Członkostwo w LLPA wymaga spełnienia bardzo surowych kryteriów. Organizacja przyjmuje w swoje szeregi jedynie najbardziej innowacyjne ośrodki szkoleniowe w danym kraju, wymagając najwyższego poziomu ocen świadczonych usług i najlepszych kompetencji marketingowo-sprzedażowych.

Dzięki członkostwu w LLPA CloudTeam uzyska możliwość wymiany wiedzy, zasobów i specjalizacji z najlepszymi i największymi firmami szkoleniowymi IT w Europie, w celu osiągnięcia najbardziej kompletnego pakietu oferowanych szkoleń dla zaspokojenia szybko rosnących potrzeb branży IT w Polsce.

CZŁONKOWIE LLPA

EUROPA

AMERYKA POŁUDNIOWA

AFRYKA

AUSTRALIA I OCEANIA

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT