Szkolenia dofinansowane w ramach programu Akademia Menadżera MMŚP

Akademia Menadżera MMŚP

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw. Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami rozproszonymi, pracującymi w trybie zdalnym. Rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze wydaje się niezbędne do skutecznego zarządzania ich organizacjami oraz pracownikami.

150 000 zł

Maksymalna kwota dofionansowania

80%

Kwota dofinansowania

1 marca 2022 – 30 września 2023

Termin składania wniosków

Kto może uzyskać dofinansowanie na rozwój kompetencji cyfrowych?

Projekt ma zasięg ogólnopolski, kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno handlowych, produkcyjnych i usługowych.

O refundację usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej ubiegać się mogą:

  • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
  • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
  • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
Jakie dofinansowanie możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie 150 000 zł. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Jakie szkolenia mogą być zrealizowane w ramach projektu?

Wszystkie szkolenia z oferty CloudTeam mogą być realizowane w ramach Akademii Menedżera MMŚP. 

Zapoznaj się z naszym katalogiem szkoleń lub skontaktuj się z naszym działem handlowym.

PROCEDURA
1
PRZYGOTUJ ANALIZĘ POTRZEB
Wnioskowane dofinansowanie musi wynikać z analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji oraz mieścić się w opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji.

Poproś nas o pomoc jeśli potrzebujesz pomocy w tym kroku.
2
WYBIERZ SZKOLENIE
Wyszukaj w naszym katalogu szkolenie, które Cię interesuje.
3
WYBIERZ OPERATORA I ZŁÓŻ WNIOSEK
Złóż wniosek o dofinansowanie do wybranego operatora. Szczegóły procesu rekrutacji znajdują się na stronach operatorów.
4
CZEKAJ NA DECYZJĘ I PODPISZ UMOWĘ
Gdy podpiszesz umowę z operatorem, będziesz mógł przystąpić do szkolenia.
Pamiętaj, że chętnie Ci pomożemy na każdym etapie.
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT