Enterprise Skills Initiative

Oferta szkoleniowa
CloudTeam & LLPA

CloudTeam jest jedną z wiodących firm w branży IT w Polsce, która specjalizuje się w Cloud Computingu na platformach Azure, AWS i Google Cloud Platform, zarówno w zakresie usług doradczych, jak i szkoleniowych.

CloudTeam jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce jest członkiem i współzałożycielem prestiżowej organizacji Leading Learning Partners Association (LLPA).

LLPA zrzesza 33 firmy działających na obszarze Europy, Afryki i Ameryki Południowej i Australii, które funkcjonują w branży szkoleń IT. Członkostwo w LLPA wymaga spełnienia bardzo surowych kryteriów. Organizacja przyjmuje w swoje szeregi jedynie najbardziej innowacyjne ośrodki szkoleniowe w danym kraju, wymagając najwyższego poziomu ocen świadczonych usług.

W 2020 roku LLPA otrzymała od Microsoft globalne wyróżnienie Microsoft Partner of the Year Learning Award. LLPA została doceniona za dostarczanie wyjątkowych rozwiązań i usług w nauczaniu na całym świecie, dostarczając szkolenia Azure do ponad 100 000 studentów przy wykorzystaniu nowoczesnych metod szkoleniowych.

Doświadczenie w branży finansowej

CloudTeam, wraz z innymi członkami LLPA dostarczył w latach 2020/2021 szkolenia z obszaru Microsoft Azure w programie ESI dla klientów działających w branży finansowej dla ponad 6100 studentów, przy zachowaniu najwyższej jakości usług szkoleniowych i skuteczności transferu wiedzy. Przykładowy 4 tygodniowy program szkoleniowy (Azure Certification Bootcamp), zorganizowany przez LLPA w listopadzie 2020 roku dla dużego banku w Holandii, osiągnął wskaźnik zdawalności egzaminów certyfikacyjnych Microsoft na poziomie 89%.

Sposób transferu wiedzy

Rozumiejąc charakterystykę pracy dzisiejszych zespołów IT proponujemy realizację procesu transferu wiedzy w oparciu o model hybrydowy, łączący elastyczność czasową oraz skuteczność.

Proponowana przez nas metoda transferu wiedzy jest oparta o następujące elementy:

1. SZKOLENIA ONLINE WE WŁASNYM TEMPIE

Dedykowany, powiązany z marką klienta portal szkoleniowy dla klienta dostępny pod adresem https://nazwaklienta.skills-academy.com. Zobacz szczegóły

Dedykowany, powiązany z marką klienta portal szkoleniowy dla klienta dostępny pod adresem https://nazwaklienta.skills-academy.com

  • Dostępny bez dodatkowych opłat na okres 1 roku od rozpoczęcia programu
  • Możliwość zarządzania dostępem dla pracowników (dostęp na zaproszenie)
  • Zawiera nielimitowany dostęp do szkoleń w obszarach m.in. Administrator, AI Engineer, Business Analyst, Business User, Data Analyst, Data Engineer, Data Scientis, Developer, DevOps Engineer, Solutions Architect, Security Engineer powiązany z oficjalnymi szkoleniami dostępnymi na platformie MS Learn
  • Oferuje możliwość uzyskania szczegółowych raportów postępów w nauce
2. CYKLICZNE SPOTKANIA ONLINE Z INSTRUKTOREM

W czasie spotkań instruktor przekazuje wiedzę związaną z najważniejszymi punktami programu szkoleniowego oraz odpowiada na pytania uczestników programu.

3. TESTY SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ MEASURE-UP

Umożliwiają sprawdzenie swojej wiedzy przed podejściem do prawdziwego egzaminu, są dodatkowym źródłem nauki dla uczestników programu.

4. AUTORYZOWANE MATERIAŁY SZKOLENIOWE MICROSOFT

Autoryzowane materiały szkoleniowe są źródłem wiedzy i doskonałym uzupełnieniem procesu nauczania poza szkoleniami online i spotkaniami z instruktorem.

5. LABORATORIA SZKOLENIOWE

Laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość praktycznego sprawdzenia nabytej wiedzy i realizacji zaplanowanych scenariuszy zwiększających efektywność procesu nauczania.

6. EGZAMIN(Y) MICROSOFT

Egzamin certyfikacyjny Microsoft jest uznaną metodą weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności i doskonałym zwieńczeniem programu szkoleniowego. Zapewnia organizacji potwierdzenie umiejętności członków zespołu, a dla uczestników programu stanowi cenną nagrodę na zakończenie procesu nauki.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu:

Justyna Kopeć
justyna.kopec@cloudteam.pl
+48 691 422 544