AZ-304
Microsoft Azure Architect Design

Szkolenie zostało wycofane. Zobacz aktualną wersję szkolenia:

AZ-305 - Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

DLA KOGO?
Solutions Architect
STOPIEŃ TRUDNOŚCI

Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe

<Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia

Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia

Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia

Średni
CZAS TRWANIA
4 dni
METODA SZKOLENIA
Zdalnie (vILT)

This course teaches Solutions Architects how to translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions. Lessons include design considerations related to logging, cost analysis, authentication and authorization, governance, security, storage, high availability, and migration. This role requires decisions in multiple areas that affect an overall design solution.

DLA KOGO?

This course is for IT Professionals with expertise in designing and implementing solutions running on Microsoft Azure. They should have broad knowledge of IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data platform, budgeting, and governance. Azure Solution Architects use the Azure Portal and as they become more adept they use the Command Line Interface. Candidates must have expert-level skills in Azure administration and have experience with Azure development processes and DevOps processes.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • Recommend solutions to minimize costs
 • Recommend a solution for Conditional Access, including multi-factor authentication
 • Recommend a solution for a hybrid identity including Azure AD Connect and Azure AD Connect
 • Recommend a solution for using Azure Policy
 • Recommend a solution that includes KeyVault
 • Recommend a solution that includes Azure AD Managed Identities
 • Recommend a storage access solution
 • Design and Azure Site Recovery solution
 • Recommend a solution for autoscaling
 • Recommend a solution for containers
 • Recommend a solution for network security
 • Recommend a solution for migrating applications and VMs
 • Recommend a solution for migration of databases

EGZAMIN

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: AZ-304: Microsoft Azure Architect Design

Module 1: Design for Cost Optimization

 • Recommend Solutions for Cost Management
 • Recommended Viewpoints for Minimizing Costs

Module 2: Design a Solution for Logging and Monitoring

 • Azure Monitoring Services
 • Azure Monitor

Module 3: Design Authentication

 • Recommend a Solution for Multi-Factor Authentication
 • Recommend a Solution for Single-Sign On (SSO)
 • Five Steps for Securing Identity Infrastructure
 • Recommend a Solution for a Hybrid Identity
 • Recommend a Solution for B2B Integration

Module 4: Design Authorization

 • Infrastructure Protection
 • Recommend a Hierarchical Structure for Management Groups, Subscriptions and Resource Groups

Module 5: Design Governance

 • Recommend a Solution for using Azure Policy
 • Recommend a Solution for using Azure Blueprint

Module 6: Design Security for Applications

 • Recommend a Solution using KeyVault
 • Recommend a Solution using Azure AD Managed Identities

Module 7: Design a Solution for Databases

 • Select an Appropriate Data Platform Based on Requirements
 • Overview of Azure Data Storage
 • Recommend Database Service Tier Sizing
 • Dynamically Scale Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instances
 • Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use

Module 8: Design Data Integration

 • Recommend a Data Flow
 • Recommend a Solution for Data Integration

Module 9: Select an Appropriate Storage Account

 • Understanding Storage Tiers
 • Recommend a Storage Access Solution
 • Recommend Storage Management Tools

Module 10: Design a Solution for Backup and Recovery

 • Recommend a Recovery Solution for Hybrid and On-Premises Workloads
 • Design and Azure Site Recovery Solution
 • Recommend a Solution for Recovery in Different Regions
 • Recommend a Solution for Azure Backup Management
 • Design a Solution for Data Archiving and Retention

Module 11: Design for High Availability

 • Recommend a Solution for Application and Workload Redundancy
 • Recommend a Solution for Autoscaling
 • Identify Resources that Require High Availability
 • Identify Storage Tpes for High Availability
 • Recommend a Solution for Geo-Redundancy of Workloads

Module 12: Design a Compute Solution

 • Recommend a Solution for Compute Provisioning
 • Determine Appropriate Compute Technologies
 • Recommend a Solution for Containers
 • Recommend a Solution for Automating Compute Management

Module 13: Design a Network Solution

 • Recommend a Solution for Network Addressing and Name Resolution
 • Recommend a Solution for Network Provisioning
 • Recommend a Solution for Network Security
 • Recommend a Solution for iInternete Connectivity and On-Premises Networks,
 • Recommend a Solution for Automating Network Management
 • Recommend a Solution for Load Balancing and Rraffic Routing

Module 14: Design an Application Architecture

 • Recommend a Microservices Architecture
 • Recommend an Orchestration Solution for Deployment of Applications
 • Recommend a Solution for API Integration

Module 15: Design Migrations

 • Assess and On-Premises Servers and Applications for Migration
 • Recommend a Solution for Migrating Applications and VMs
 • Recommend a Solution for Migration of Databases

Successful Azure Solution Architects start this role with experience on operating systems, virtualization, cloud infrastructure, storage structures, and networking.

 • Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
 • Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
 • Understanding of Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and
 • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT