AZ-600
Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

Szkolenie zostało wycofane.

DLA KOGO?
Administrator
STOPIEŃ TRUDNOŚCI

Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe

<Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia

Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia

Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia

Średni
CZAS TRWANIA
4 dni
METODA SZKOLENIA
Zdalnie (vILT)

This course teaches Azure administrators and Azure Stack Hub operators how to plan, deploy, package, update, and maintain the Azure Stack Hub infrastructure. Lessons include deploying Azure Stack Hub, managing the Azure Stack Hub Marketplace, offering App Services and Event Hub resource providers, managing Azure Stack Hub registration, and maintaining system health.

DLA KOGO?

Students for AZ-600: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub are interested in becoming Azure Stack Hub operators who provide cloud services to end users or customers from within their own datacenter using Azure Stack Hub. Azure Stack Hub operators responsibilities include planning, deploying, packaging, updating, and maintaining the Azure Stack Hub infrastructure. They also offer hybrid cloud resources and requested services and manage infrastructure as a service (IaaS) and platform as a service (PaaS).

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • Prepare for Azure Stack Hub deployment
 • Manage infrastructure certificates for Azure Stack Hub
 • Manage Azure Stack Hub registration
 • Configure an Azure Stack Hub home directory
 • Provision a service principal for Azure Stack Hub
 • Recommend a business continuity disaster recovery (BCDR) strategy
 • Manage Azure Stack Hub by using privileged endpoints
 • Manage Azure Stack Hub Marketplace
 • Offer App Services and Event Hub resource providers
 • Manage usage and billing

Overview of Azure Stack Hub

 • Azure Stack Hub
 • Datacenter integration
 • Azure Stack Hub PowerShell
 • Module review questions

Provide Services

 • Manage Azure Stack Hub Marketplace
 • Offer an App Services resource provider
 • Offer an Event Hubs resource provider
 • Offer services
 • Manage usage and billing
 • Module review questions
 • Lab: Manage offers and plans in Azure Stack Hub
 • Lab: Add custom Marketplace Items by using the Azure Gallery Packager
 • Lab: Validate Azure Resource Manager (ARM) Templates with Azure Stack Hub
 • Lab: Optional Lab : Implement SQL Server Resource Provider in Azure Stack Hub

Implement Data Center Integration

 • Prepare for Azure Stack Hub deployment
 • Manage Azure Stack Hub registration
 • Module review questions

Manage Identity and Access for Azure Stack Hub

 • Manage multi-tenancy
 • Manage access
 • Module review questions
 • Lab: Delegate Offer Management in Azure Stack Hub
 • Lab: Manage Service Principals in Azure Stack Hub

Manage the Azure Stack Hub Infrastructure

 • Manage system health
 • Azure Monitor on Azure Stack Hub
 • Plan and configure business continuity and disaster recovery
 • Manage capacity
 • Update infrastructure
 • Manage Azure Stack Hub by using privileged endpoints
 • Module review questions
 • Lab: Connect to Azure Stack Hub via PowerShell
 • Lab: Access the Privileged Endpoint in Azure Stack Hub
 • Lab: Manage Log Collection in Azure Stack Hub
 • Lab: Configure and manage Azure Stack Hub Storage Accounts
 • Lab: Manage Public IP Addresses in Azure Stack Hub
 • Lab: Configure Azure Stack Hub Infrastructure Backup

Successful Azure Stack Hub students have prior experience with operating systems, virtualization, cloud infrastructure, storage structures, and networking:

 • Understanding of on-premises virtualization technologies, including VMs and virtual networking
 • Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies
 • Understanding of Active Directory concepts, including domains, forests, and domain controllers

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT