DA-100
Analyzing Data with Power BI

Szkolenie zostało wycofane. Zobacz aktualną wersję szkolenia:

PL-300 - Microsoft Power BI Data Analyst

DLA KOGO?
Data Analyst
STOPIEŃ TRUDNOŚCI

Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe

<Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia

Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia

Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia

Średni
CZAS TRWANIA
4 dni
METODA SZKOLENIA
Zdalnie (vILT)

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzing data with Power BI. The course will also show how to access and process data from a range of data sources including both relational and non-relational data. This course will also explore how to implement proper security standards and policies across the Power BI spectrum including datasets and groups. The course will also discuss how to manage and deploy reports and dashboards for sharing and content distribution. Finally, this course will show how to build paginated reports within the Power BI service and publish them to a workspace for inclusion within Power BI.

DLA KOGO?

The audience for this course are data professionals and business intelligence professionals who want to learn how to accurately perform data analysis using Power BI. This course is also targeted toward those individuals who develop reports that visualize data from the data platform technologies that exist on both in the cloud and on-premises.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • Ingest, clean, and transform data
 • Model data for performance and scalability
 • Design and create reports for data analysis
 • Apply and perform advanced report analytics
 • Manage and share report assets
 • Create paginated reports in Power BI

EGZAMIN

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI

Module 1: Get Started with Microsoft Data Analytics

 • Data Analytics and Microsoft
 • Getting Started with Power BI
 • Lab : Getting Started

Module 2: Prepare Data in Power BI

 • Get data from various data sources
 • Optimize performance
 • Resolve data errors
 • Lab : Preparing Data in Power BI Desktop

Module 3: Clean, Transform, and Load Data in Power BI

 • Data shaping
 • Enhance the data structure
 • Data Profiling
 • Lab : Transforming and Loading Data

Module 4: Design a Data Model in Power BI

 • Introduction to data modeling
 • Working with tables
 • Dimensions and Hierarchies
 • Lab : Data Modeling in Power BI Desktop
 • Lab : Advanced Data Modeling in Power BI Desktop

Module 5: Create Measures using DAX in Power BI

 • Introduction to DAX
 • DAX context
 • Advanced DAX
 • Lab : Introduction to DAX in Power BI Desktop
 • Lab : Advanced DAX in Power BI Desktop

Module 6: Optimize Model Performance

 • Optimze the model for performance
 • Optimize DirectQuery Models
 • Create and manage Aggregations

Module 7: Create Reports

 • Design a report
 • Enhance the report
 • Lab : Designing a report in Power BI
 • Lab : Enhancing Power BI reports with interaction and formatting

Module 8: Create Dashboards

 • Create a Dashboard
 • Real-time Dashboards
 • Enhance a Dashboard
 • Lab : Designing a report in Power BI Desktop – Part 1

Module 9: Create Paginated Reports in Power BI

 • Paginated report overview
 • Create Paginated reports
 • Lab : Creating a Paginated report

Module 10: Perform Advanced Analytics

 • Advanced Analytics
 • Data Insights through AI visuals
 • Lab : Data Analysis in Power BI Desktop

Module 11: Create and Manage Workspaces

 • Creating Workspaces
 • Sharing and Managing Assets
 • Lab : Publishing and Sharing Power BI Content

Module 12: Manage Datasets in Power BI

 • Parameters
 • Datasets

Module 13: Row-level security

 • Security in Power BI

In addition to their professional experience, students who take this training should have technical knowledge equivalent to the information found in the Azure Fundamentals course.

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT