GCP-ARCHGKE
Architecting with Google Kubernetes Engine
DLA KOGO?
Architekt rozwiązań
STOPIEŃ TRUDNOŚCI

Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe

<Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia

Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia

Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia

Średni
CZAS TRWANIA
3 dni
METODA SZKOLENIA
Zdalnie (vILT)
CENA

5200

This three-day instructor-led class introduces participants to deploying and managing containerized applications on Google Kubernetes Engine (GKE) and the other services provided by Google Cloud Platform. Through a combination of presentations, demos, and hands-on labs, participants explore and deploy solution elements, including infrastructure components such as pods, containers, deployments, and services; as well as networks and application services. This course also covers deploying practical solutions including security and access management, resource management, and resource monitoring.

DLA KOGO?

This class is intended for the following participants: Cloud architects, administrators, and SysOps/DevOps personnel Individuals using Google Cloud Platform to create new solutions or to integrate existing systems, application environments, and infrastructure with the Google Cloud Platform.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

This course teaches participants the following skills:

 • Understand how software containers work
 • Understand the architecture of Kubernetes
 • Understand the architecture of Google Cloud Platform
 • Understand how pod networking works in Kubernetes Engine
 • Create and manage Kubernetes Engine clusters using the GCP Console and gcloud/ kubectl commands
 • Launch, roll back and expose jobs in Kubernetes
 • Manage access control using Kubernetes RBAC and Google Cloud IAM
 • Managing pod security policies and network policies
 • Using Secrets and ConfigMaps to isolate security credentials and configuration artifacts
 • Understand GCP choices for managed storage services
 • Monitor applications running in Kubernetes Engine

Introduction to Google Cloud Platform

 • Use the Google Cloud Platform Console
 • Use Cloud Shell
 • Define cloud computing
 • Identify GCPs compute services
 • Understand regions and zones
 • Understand the cloud resource hierarchy
 • Administer your GCP resources

Containers and Kubernetes in GCP

 • Create a container using Cloud Build
 • Store a container in Container Registry
 • Understand the relationship between Kubernetes and Google Kubernetes Engine (GKE)
 • Understand how to choose among GCP compute platforms

Kubernetes Architecture

 • Understand the architecture of Kubernetes: pods, namespaces
 • Understand the control-plane components of Kubernetes
 • Create container images using Google Cloud Build
 • Store container images in Google Container Registry
 • Create a Kubernetes Engine cluster

Kubernetes Operations

 • Work with the kubectl command
 • Inspect the cluster and Pods
 • View a Pods console output
 • Sign in to a Pod interactively

Deployments, Jobs, and Scaling

 • Create and use Deployments
 • Create and run Jobs and CronJobs
 • Scale clusters manually and automatically
 • Configure Node and Pod affinity
 • Get software into your cluster with Helm charts and Kubernetes Marketplace

GKE Networking

 • Create Services to expose applications that are running within Pods
 • Use load balancers to expose Services to external clients
 • Create Ingress resources for HTTP(S) load balancing
 • Leverage container-native load balancing to improve Pod load balancing
 • Define Kubernetes network policies to allow and block traffic to pods

Persistent Data and Storage

 • Use Secrets to isolate security credentials
 • Use ConfigMaps to isolate configuration artifacts
 • Push out and roll back updates to Secrets and ConfigMaps
 • Configure Persistent Storage Volumes for Kubernetes Pods
 • Use StatefulSets to ensure that claims on persistent storage volumes persist across restarts

Access Control and Security in Kubernetes and Kubernetes Engine

 • Understand Kubernetes authentication and authorization
 • Define Kubernetes RBAC roles and role bindings for accessing resources in namespaces
 • Define Kubernetes RBAC cluster roles and cluster role bindings for accessing cluster-scoped resources
 • Define Kubernetes pod security policies
 • Understand the structure of GCP IAM
 • Define IAM roles and policies for Kubernetes Engine cluster administration

Logging and Monitoring

 • Use Stackdriver to monitor and manage availability and performance
 • Locate and inspect Kubernetes logs
 • Create probes for wellness checks on live applications

Using GCP Managed Storage Services from Kubernetes Applications

 • Understand pros and cons for using a managed storage service versus self-managed containerized storage
 • Enable applications running in GKE to access GCP storage services
 • Understand use cases for Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Spanner, Cloud Bigtable, Cloud Firestore, and Bigquery from within a Kubernetes application

To get the most out of this course, participants should have: Completed Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure or have equivalent experience Basic proficiency with command-line tools and Linux operating system environments

5200

W cenie szkolenia:

 • Autoryzowany instruktor
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

TERMINY SZKOLEŃ

date id code code2 dayNumber monthPl monthEn dayPl dayEn guaranteedPl guaranteedEn price linkPl linkEn
24.06.2024 04f0e9130c454d97a82410069b5f78a2 RH442 RH442 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
16.09.2024 06fd570da2624646a7c3d924ebcd953c CL110 CL110 16 Września September Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
23.09.2024 0e0a8e193b514c7fbf8acf172aa4ce66 DO180 DO180 23 Września September Poniedziałek Monday 11550 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 0eb1229083c14ee59ca7c0606eba714e RH124 RH124 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
05.06.2024 0eef6f045af8468ba171a45b9dbb3804 AWS-ARCH AWS-ARCH 05 Czerwca June Środa Wednesday
PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

5200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
29.07.2024 0f1b04918e3c4840ade811e5bc64bf8a CL210 CL210 29 Lipca July Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 12af91490cab4065bd1faff1cc4f27cb PL-300 PL-300 10 Czerwca June Poniedziałek Monday
PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

3200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
19.08.2024 13487b9d88ae40569cc90ce5685b38cd DO101 DO101 19 Sierpnia August Poniedziałek Monday 2810 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 14f4435eb16546eba7c5f1dedabcf02a RH403 RH403 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 13340 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
19.08.2024 166f88fe6030404cb6355c05485c9ae9 RH124 RH124 19 Sierpnia August Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 18a981f812824692b809d86e4a02fa8d AWS-DOE AWS-DOE 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 6500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
09.09.2024 190489abff3d4deaad1e243d3b3ebe71 DO378 DO378 09 Września September Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
29.07.2024 198f57bdae054035bda9165dc22818d3 RH199 RH199 29 Lipca July Poniedziałek Monday 13525 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
02.09.2024 1a52f9dc05964ae0a7a7d1c4c7f69e34 RH124 RH124 02 Września September Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 1afa32e56d8f4857ac61e604df3f8592 RH342 RH342 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
21.06.2024 1b0c52d864094e6a8cb625814c746a0c GCP-FAWS GCP-FAWS 21 Czerwca June Piątek Friday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 1dc1b9761aa444109f40b3a17f82f993 GCP-NET GCP-NET 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 3500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
29.07.2024 223a123de54e4a8cb80dea4f7759914e RH436 RH436 29 Lipca July Poniedziałek Monday 13340 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 25302bb8ca564c60a556f902c28bbe0d AZ-104 AZ-104 03 Czerwca June Poniedziałek Monday
PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 257d749d844c4eb0bee03353572f55f1 AWS-SESS AWS-SESS 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
14.06.2024 261e976ce69b489081d6a4b470ef6c69 DP-900 DP-900 14 Czerwca June Piątek Friday 1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
04.06.2024 26971b807ef04420adb333094239b5f5 AWS-CPE AWS-CPE 04 Czerwca June Wtorek Tuesday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 28800c6d13094e8f82d7f18a70bc1014 RH199 RH199 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 13525 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
09.09.2024 29397f8cb2c84e138617bce5a96e67bf DO101 DO101 09 Września September Poniedziałek Monday 2810 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
05.08.2024 29477d0e50704c4aac1ddc0cfb4d65aa DO280 DO280 05 Sierpnia August Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
21.08.2024 2a10f474f5194f1782cfc4dbce0d72af DO322 DO322 21 Sierpnia August Środa Wednesday 5715 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
07.06.2024 2af32acaa4b04e6a87ce01403fad303d MS-900 MS-900 07 Czerwca June Piątek Friday
PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 2b90c18afa98401183a87ac40448090d PL-200 PL-200 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 4500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
26.08.2024 2e8a19fb635844f3909a9b80b38644be DO280 DO280 26 Sierpnia August Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
18.06.2024 31032dc5a2a042afb82dad0d36ece3c3 DO328 DO328 18 Czerwca June Wtorek Tuesday 8430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
21.06.2024 31a26112163847bb83d4ef533df39b8b AI-900 AI-900 21 Czerwca June Piątek Friday 1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
01.07.2024 31b7cc3d956d4857b008365673bdf8ec RH318 RH318 01 Lipca July Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 327985ba4bbd4768a166dcb290f56b8d MB-500 MB-500 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 5500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
26.06.2024 32ed876be6ff4e8880462c7419dc3f4c AWS-DEV AWS-DEV 26 Czerwca June Środa Wednesday 5200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 33c4aad1aaf24b32aceab1862e00860e DP-203 DP-203 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
01.07.2024 3924ee43796849a6a8074d71d03244f8 DO180 DO180 01 Lipca July Poniedziałek Monday 11550 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 3abd85e0394147eb84ec35355c33778d SC-300 SC-300 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 3cfd723ffbf44cd69930d1e49d5c1b34 GCP-ARCHGKE GCP-ARCHGKE 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 5200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
28.05.2024 3e6321a30f2e4a95833934796108b7a4 DP-080 DP-080 28 Maja May Wtorek Tuesday 2600 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
16.09.2024 427cfb23402a48b99fcfc8508b9b9406 RH134 RH134 16 Września September Poniedziałek Monday 11575 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 4419cb6a5e32495ab27612306f5dafbc SC-200 SC-200 24 Czerwca June Poniedziałek Monday
PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
09.09.2024 4914555255204926a082552413567a13 RH294 RH294 09 Września September Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
16.09.2024 495a4936087f4a9986f2efba78e8ff41 AD348 AD348 16 Września September Poniedziałek Monday 11340 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 49b01b13a1244ac391b63490ba5e8b3a AWS-MIG AWS-MIG 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 5900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
26.08.2024 4b701e38d947476b8a3df12b84ce4e51 RH199 RH199 26 Sierpnia August Poniedziałek Monday 13525 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
23.09.2024 4c33f875efbc4a6badea91c881ba367d CL210 CL210 23 Września September Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
29.07.2024 4c90672a30f145f7a9985644962a1964 DO101 DO101 29 Lipca July Poniedziałek Monday 2810 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 4e0fcd70be594021b6dd9780d307e995 AZ-305 AZ-305 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 4ff6425e7e1b488cae05a6eecc0e21f0 CL110 CL110 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
28.06.2024 5106cca13ee94ed9af9da55ee2aff22d GCP-CI GCP-CI 28 Czerwca June Piątek Friday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 519da85589844f6285dcda74be991cc2 AWS-ADVARCH AWS-ADVARCH 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 6500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
05.08.2024 52c6ab067b3f4a27b078e0bd92d78d51 RH134 RH134 05 Sierpnia August Poniedziałek Monday 11575 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 56d973d39f314220a77447540360d447 DP-100 DP-100 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 58001d10c01b4a33b4802d2bcc105350 AZ-204 AZ-204 03 Czerwca June Poniedziałek Monday
PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

5500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
30.09.2024 59c2abed18b04e02bdf7cc67d96a199b RH294 RH294 30 Września September Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
19.08.2024 5a42a3d01fb74498867b1b6c9e1fd856 AD248 AD248 19 Sierpnia August Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
13.06.2024 5db090a9d0a44bcc87576a59beb17e25 DASA-FUND DASA-FUND 13 Czerwca June Czwartek Thursday 4500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
29.05.2024 5e15fb0ba67343599037134de5045987 GCP-GKE GCP-GKE 29 Maja May Środa Wednesday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
26.08.2024 5e2fbd776a02478da8cef729b6522907 RH134 RH134 26 Sierpnia August Poniedziałek Monday 11575 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 66d2984807794e4b986f939d81d8b815 DO378 DO378 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.09.2024 6b4ab9fac54245a38a1d790a608cbfc9 DO328 DO328 10 Września September Wtorek Tuesday 8430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
02.09.2024 6bebbf9a011a48d0a8f08aed68f58597 DO180 DO180 02 Września September Poniedziałek Monday 11550 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
28.06.2024 6d319881af2b4391949fd68e7fb75e28 AWS-CEBSF AWS-CEBSF 28 Czerwca June Piątek Friday 1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
27.06.2024 6fa9df588ba04be9b37c6842281343bd AWS-CEBL AWS-CEBL 27 Czerwca June Czwartek Thursday 1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
31.07.2024 712c48b0db8648b4af9c9ff0ee0cef82 DO322 DO322 31 Lipca July Środa Wednesday 5715 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
27.05.2024 735567c5297d41f98effb487038f57f6 AZ-120 AZ-120 27 Maja May Poniedziałek Monday 3200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 73921ee0122b4682a943fb63fc930153 DO417 DO417 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
28.06.2024 743cc18387d44ca0bca034bf3bf2b4da AZ-900-1 AZ-900-1 28 Czerwca June Piątek Friday 1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 759d2a1399e14cf9af45106ce4767ef1 AI-102 AI-102 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
19.08.2024 760f6cb70e9e43afa416130769f1faf5 RH442 RH442 19 Sierpnia August Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 7760c520b8f1468a845d7ff703eaa778 RH294 RH294 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
09.09.2024 77e6ce3477e3475c939c44d1e4b05180 DO457 DO457 09 Września September Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
05.08.2024 796263dd2b5741f0acd6948335455236 CL110 CL110 05 Sierpnia August Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 7b1b34109fac416980af6e6cdcc2c0a8 MD-102 MD-102 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 4500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
26.08.2024 7b7e23c5116645c792c022675e8e7247 RH318 RH318 26 Sierpnia August Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
19.08.2024 7c33ca2621a745a9bfb5d4ccd185af3d RH342 RH342 19 Sierpnia August Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
22.07.2024 7d378239521c475ba4c3ed4254bca8d6 CL260 CL260 22 Lipca July Poniedziałek Monday 9260 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 7d83934fa46d4378ab882e3aeadad563 AZ-204 AZ-204 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 5500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 810c7496e67245b8a917f0dcfaded625 DP-600 DP-600 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 4500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 8135e029ef5c4f8292f9ebb68219a7b2 CL210 CL210 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 83800dbf4c7a45709daf5431767acb11 MS-102 MS-102 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 4500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 879dc6c53a8245fd979ea7430337651c AD248 AD248 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 87ede8f47bad4d5a8b38139efabdfcc1 SC-400 SC-400 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
08.07.2024 8b7df044fdb843b6a42bf208c524427b RH294 RH294 08 Lipca July Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
15.07.2024 8f2e3efd6a61434eb4bc11c142420273 DO380 DO380 15 Lipca July Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
22.07.2024 91076cd0570c4cc6bf8923904602a9d8 DO180 DO180 22 Lipca July Poniedziałek Monday 11550 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 93dbf6a2c5424e9392014bccb335c796 AZ-400 AZ-400 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 4500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 9749a46a98b640139f6c5b29ad908a1d SC-100 SC-100 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 4500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 9a8c708cc68a40dfbf33e2364fe73957 DO180 DO180 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 11550 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 9adaadab693c4b178369c35c60dee4d9 DO288 DO288 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 9c67666165af4ec29d8419803536a9ba AZ-500 AZ-500 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
09.09.2024 9f2d4a6f8e2e45b49fb87625fd4cd5ce DO380 DO380 09 Września September Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 9fd2e6130c7e4a3f94c9816979990782 RH134 RH134 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 11575 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 a02d349524a94f9881e876e1304864ca RH436 RH436 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 13340 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
01.07.2024 a0bdcb9d3156424fbcbe8cdf993ee734 RH199 RH199 01 Lipca July Poniedziałek Monday 13525 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
29.07.2024 a1880212720f4564a6455b92d9da56a2 RH294 RH294 29 Lipca July Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.05.2024 a356263add4b4d1a94ba4fb8b08b7604 GCP-PCAE GCP-PCAE 24 Maja May Piątek Friday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
26.08.2024 a3e51a2c12db4df1bcf067377d584b0e DO288 DO288 26 Sierpnia August Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
07.06.2024 a48dcd6deda1428f97056bb21871dea0 SC-900 SC-900 07 Czerwca June Piątek Friday 1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 a5c4b8af3871437dac16bfdf229197e4 DO101 DO101 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 2810 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
22.07.2024 a785809692704d58b925f983de2e8e1e RH124 RH124 22 Lipca July Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 a7c1f150ad694ba38bb36cb3fce0c7af GCP-ARCHI GCP-ARCHI 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 5200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
28.06.2024 a80d0ed5a52c45b4bcf0534301155a3b AI-050 AI-050 28 Czerwca June Piątek Friday 1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
29.07.2024 a811bf63b2c14427a98822d6989880c9 DO378 DO378 29 Lipca July Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
23.09.2024 ab260bf52ed5474484874e1366bb8d64 RH124 RH124 23 Września September Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 acf716937b9e4f749f0f518a295baadd AZ-700 AZ-700 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 3200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 af8848fa43bf411b9e8e1b97d571bbe4 DO280 DO280 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 b028a5e421b04cb5b0335ad51cd09323 AZ-040 AZ-040 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 5500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 b1ed6cae75994abcbf785c44bad29803 PL-100 PL-100 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 3200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
28.05.2024 b3fafb3b4af24648ae4145cce007b521 AWS-AWARCH AWS-AWARCH 28 Maja May Wtorek Tuesday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
23.09.2024 b52a4891d86b45f695c47ad5c715b4a6 RH436 RH436 23 Września September Poniedziałek Monday 13340 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
07.06.2024 b64f14ed42c54a99be2af70cddf12b40 PL-900 PL-900 07 Czerwca June Piątek Friday 1700 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
15.07.2024 b70ee33ba3484cf7b124c893b3d5cadf DO288 DO288 15 Lipca July Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
22.07.2024 b768d824e59b42a9aa870960c62c5c32 RH362 RH362 22 Lipca July Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
01.07.2024 b8429a9f092c4d74aef907d3318ae3ad AZ-305 AZ-305 01 Lipca July Poniedziałek Monday
PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 ba95efa4d2b3495e8fb17bd786220070 RH134 RH134 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 11575 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
27.05.2024 bfeed1729cc24dc991a7f15594cc03af AWS-WARCH AWS-WARCH 27 Maja May Poniedziałek Monday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
29.07.2024 c30bab1b4072483f8862695337af7434 AZ-305 AZ-305 29 Lipca July Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
23.09.2024 c42c3985ff074d5ab4aef1ea6b7cf0db RH199 RH199 23 Września September Poniedziałek Monday 13525 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
03.06.2024 c69d8a5388f346198f4135bb3932fece PL-600 PL-600 03 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.07.2024 c7eb890554dc4b5bb6ea23d23df95bf9 DO322 DO322 10 Lipca July Środa Wednesday 5715 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
16.09.2024 c9e8418e110b43738469dad65cf6e64b CL260 CL260 16 Września September Poniedziałek Monday 9260 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
08.07.2024 cd24803710e949bf866af9f9a59b1c0e DO101 DO101 08 Lipca July Poniedziałek Monday 2810 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
22.07.2024 cdf29578727240bcb8411f8d16811609 RH415 RH415 22 Lipca July Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
15.07.2024 cdfd3177bae74c76864fb1d84e9e442b RH134 RH134 15 Lipca July Poniedziałek Monday 11575 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
30.07.2024 d01badea778f41088f8810452b93b403 DO328 DO328 30 Lipca July Wtorek Tuesday 8430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 d03df0ee64414430b8a00389471845ec AWS-ADVDEV AWS-ADVDEV 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 6500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
07.06.2024 d219622060d94edcbb3616bda733d0ad GCP-ACEE GCP-ACEE 07 Czerwca June Piątek Friday 2300 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 d2d3ceabb72942a5ac68e71efce792e4 AWS-SEC AWS-SEC 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 6500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 d753724de0874e8a96752d19d9f0afdb AZ-801 AZ-801 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
30.09.2024 d7b2f671864e439388b2244d513de101 DO101 DO101 30 Września September Poniedziałek Monday 2810 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
16.09.2024 d7ea480511f34168af4b526f2fe18962 RH415 RH415 16 Września September Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
16.09.2024 da0da9b4741545e0b9f6bdb28bc35854 DO280 DO280 16 Września September Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 dbf555a52db74046b8310a583c0a8bb2 AZ-800 AZ-800 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
09.09.2024 dd5a9cad82b844e3aa00f9a9f3f25898 DO322 DO322 09 Września September Poniedziałek Monday 5715 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
15.07.2024 dfd35b58967f4c0684dadf7b5321e5ac DO457 DO457 15 Lipca July Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
17.06.2024 e03ca690fed340509159cf82ee275d7a MS-700 MS-700 17 Czerwca June Poniedziałek Monday 4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
16.09.2024 e14e8e07332a490ca2d008d86c745597 RH358 RH358 16 Września September Poniedziałek Monday 16125 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
19.08.2024 e2dabfc761c9409298628c1949c17b46 RH294 RH294 19 Sierpnia August Poniedziałek Monday 11240 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
13.06.2024 e3bfeda18e6a4d2a8a067ce8df1ec2f5 GCP-ARCHDP GCP-ARCHDP 13 Czerwca June Czwartek Thursday 3500 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
19.06.2024 e8c76dcf26284604a84d9ceef640d299 DO322 DO322 19 Czerwca June Środa Wednesday 5715 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
15.07.2024 e8ea632cddbb41668ad5cf80d7766616 DO280 DO280 15 Lipca July Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 ea47494833984e66af1aa207833dc8c1 DO280 DO280 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 11430 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 eaeeb3e5daaf4121be5ae84177ed4893 GCP-SEC GCP-SEC 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 5200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
16.09.2024 f19ba4e2650d4b46b409eb973d242450 RH362 RH362 16 Września September Poniedziałek Monday 12900 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
08.07.2024 f48c86f286e64abe8dde63d4a5ad49f0 RH358 RH358 08 Lipca July Poniedziałek Monday 16125 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
01.07.2024 f4aa50717f3341b8b6e28e5ad8bc3208 RH124 RH124 01 Lipca July Poniedziałek Monday 9625 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
15.07.2024 f87cb9808610453c8f23e3bd0bad23db AZ-104 AZ-104 15 Lipca July Poniedziałek Monday
PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

PEWNY TERMIN

Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej

4000 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
10.06.2024 fa76a52d33bb441aaadd30b4c1f16c37 AWS-SO AWS-SO 10 Czerwca June Poniedziałek Monday 5200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
24.06.2024 ff3ec9b473b64a358cdb42d0f9036691 AWS-EKS AWS-EKS 24 Czerwca June Poniedziałek Monday 5200 POPROŚ O OFERTĘ ASK FOR A QUOTE
code monthEn

Szukasz innego terminu? Skontaktuj się z nami

Nie mamy zaplanowanego terminu dla tego szkolenia.
Chcesz się dowiedzieć kiedy możemy je uruchomić? Skontaktuj się z nami

WYBIERZ NAJDOGODNIEJSZĄ METODĘ SZKOLENIA

W KLASIE (ILT)

Preferujesz tradycyjne
szkolenia w klasie?

Zobacz nasze sale

ZDALNIE (vILT)

Preferujesz szkolenie
z instruktorem na żywo?

Zobacz jak wygląda szkolenie

ONDEMAND

Chcesz się uczyć
własnym tempem?

Zobacz jakie to proste

PROMOCJE

W CloudTeam możesz wzbogacić dowolne szkolenie o wybrany przez siebie gadżet!

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT