MS-100
Microsoft 365 Identity and Services

Szkolenie zostało wycofane. Zobacz aktualną wersję szkolenia:

MS-102 Microsoft 365 Administrator

DLA KOGO?
Profesjonalista IT
STOPIEŃ TRUDNOŚCI

Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe

<Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia

Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia

Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia

Średni
CZAS TRWANIA
5 dni
METODA SZKOLENIA
Zdalnie (vILT)

This course covers three central elements of Microsoft 365 enterprise administration – Microsoft 365 tenant and service management, Office 365 management, and Microsoft 365 identity management. In Microsoft 365 tenant and service management, you will examine all the key components that must be planned for when designing your Microsoft 365 tenant. Once this planning phase is complete, you will learn how to configure your Microsoft 365 tenant, including your organizational profile, tenant subscription options, component services, user accounts and licenses, and security groups. Finally, you will learn how to manage your tenant, which includes the configuration of tenant roles and managing your tenant health and services. With your Microsoft 365 tenant now firmly in place, you will examine the key components of Office 365 management. This begins with an overview of Office 365 product functionality, including Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams, additional product resources, and device management. You will then transition to configuring Office 365, with a primary focus on configuring Office client connectivity to Office 365. Finally, you will examine how to manage Office 365 ProPlus deployments, from user-driven client installations to centralized Office 365 ProPlus deployments. You will wrap up this section by learning how to configure Office Telemetry and Microsoft Analytics. The course concludes with an in-depth examination of Microsoft 365 identity synchronization, with a focus on Azure Active Directory Connect. You will learn how to plan for and implement Azure AD Connect, how to manage synchronized identities, and how to implement password management in Microsoft 365 using multi-factor authentication and self-service password management. This section wraps up with a comprehensive look at implementing application and external access. You will learn how to add and manage applications in Azure Active Directory, including how to configure multi-tenant applications. You will then examine how to configure Azure AD Application Proxy, including how to install and register a connector and how to publish an on-premises app for remote access. Finally, you will examine how to design and manage solutions for external access. This includes licensing guidance for Azure AD B2B collaboration, creating a collaborative user, and troubleshooting a B2B collaboration.

DLA KOGO?

This course is designed for persons who are aspiring to the Microsoft 365 Enterprise Admin role and have completed one of the Microsoft 365 role-based administrator certification paths.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

By actively participating in this course, you will learn about the following:

 • Designing, configuring, and managing your Microsoft 365 tenant
 • Office 365 product functionality
 • Configuring Office 365
 • Managing Office 365 ProPlus deployments
 • Planning and implementing identity synchronization
 • Implementing application and external access

EGZAMIN

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: MS-100 - Microsoft 365 Identity and Services

Module 1: Designing Your Microsoft 365 Tenant

 • Planning Microsoft 365 in your On-premises Infrastructure
 • Planning Your Identity and Authentication Solution
 • Planning Your Service Setup
 • Planning Your Hybrid Enviroment
 • Planning Your Migration to Office 365

Configuring Your Microsoft 365 Tenant

 • Planning Your Microsoft 365 Experience
 • Configuring Your Microsoft 365 Experience
 • Managing User Accounts and Licenses in Microsoft 365
 • Managing Security Groups in Microsoft 365
 • Implementing Your Domain Services
 • Leveraging FastTrack and Partner Services

Module 3: Configuring your Microsoft 365 Tenant (Lab 1)

Module 4: Managing Your Microsoft 365 Tenant

 • Configuring Tenant Roles
 • Managing Tenant Health and Services

Module 5: Managing your Microsoft 365 Tenant (Lab2)

Module 6: Office 365 Overview

 • Exchange Online Overview
 • SharePoint Online Overview
 • Teams Overview
 • Additional Resources Overview
 • Device Management Overview

Module 7: Office 365 Overview (Lab 3)

Module 8: Configuring Office 365

 • Office 365 Client Overview
 • Configuring Office Client Connectivity to Office 365

Module 9: Managing Office 365 ProPlus Deployments

 • Managing User-Driven Client Installations
 • Managing Centralized Office 365 ProPlus Deployments
 • Configuring Office Telemetry
 • Configuring Microsoft Analytics

Module 10: Managing Office 365 ProPlus installations (Lab 4)

Module 11: Planning and Implementing Identity Synchronization

 • Introduction to Identity Synchronization
 • Planning for Azure AD Connect
 • Implementing Azure AD Connect
 • Managing Synchronized Identities
 • Password Management in Microsoft 365

Module 12: Implementing Identity Synchronization (Lab 5)

Module 13: Implementing Application and External Access

 • Implementing Applications in Azure AD
 • Configuring Azure AD App Proxy
 • Designing Solutions for External Access
A
 • Completed a role-based administrator course such as Messaging, Teamwork, Security and Compliance, or Collaboration.
 • A proficient understanding of DNS and basic functional experience with Microsoft 365 services.
 • A proficient understanding of general IT practices.

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT