WS-011
Windows Server 2019 Administration

Szkolenie zostało wycofane. Zobacz aktualną wersję szkolenia:

AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

DLA KOGO?
Administrator
STOPIEŃ TRUDNOŚCI

Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe

<Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia

Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia

Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia

Średni
CZAS TRWANIA
5 dni
METODA SZKOLENIA
Zdalnie (vILT)

This five-day instructor-led course is designed primarily for IT professionals who have some experience with Windows Server. It is designed for professionals who will be responsible for managing identity, networking, storage and compute by using Windows Server 2019, and who need to understand the scenarios, requirements, and options that are available and applicable to Windows Server 2019. The course teaches IT professionals the fundamental administration skills required to deploy and support Windows Server 2019 in most organizations.

DLA KOGO?

This course is intended for Information Technology (IT) Professionals who have some experiencing working with Windows Server and are looking for a single five-day course that covers core administration components and technologies in Windows Server 2019. This course also helps server administrators from previous Windows Server versions to update their knowledge and skills related to Windows Server 2019. Additionally, this course can help individuals looking for preparation materials to pass exams related to Windows Server. The course is also to individuals from a service desk role who wish to transition into server maintenance.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • Use administrative techniques and tools in Windows Server 2019.
 • Implement identity Services.
 • Manage network infrastructure services.
 • Configure file servers and storage.
 • Manage virtual machines using Hyper-V virtualization and containers
 • Implement high availability and disaster recovery solutions.
 • Apply security features to protect critical resources.
 • Configure Remote Desktop Services.
 • Configure a virtual machine-based desktop infrastructure deployment.
 • Implement remote access and web services.
 • Implement service monitoring and performance monitoring, and apply troubleshooting.
 • Perform upgrades and migration related to AD DS, and storage.

Module 1: Windows Server Administration Overview

 • Introducing Windows Server 2019
 • Windows Server Core Overview
 • Windows Server administration principles and tools overview
 • Lab: Deploying and configuring Windows Server

Module 2: Identity Services in Windows Server

 • AD DS Overview
 • Deploying Windows Server domain controllers
 • Azure AD overview
 • Implementing Group Policy
 • Active Directory Certificate Services overview
 • Lab: Implementing Identity Services and Group Policy

Module 3: Network Infrastructure services in Windows Server

 • Deploying and managing DHCP
 • Deploying and managing DNS service
 • Deploying and managing IPAM
 • Remote Access Services in Windows Server
 • Lab: Implementing and configuring network infrastructure services in Windows Server

Module 4: File Servers and Storage management in Windows Server

 • Volumes and File Systems in Windows Server
 • Implementing sharing in Windows Server
 • Implementing Storage Spaces in Windows Server
 • Implementing Data Deduplication
 • Implementing iSCSI
 • Deploying Distributed File System
 • Lab: Implementing storage solutions in Windows Server

Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server

 • Hyper-V in Windows Server
 • Configuring VMs
 • Securing virtualization in Windows Server
 • Containers in Windows Server
 • Overview of Kubernetes
 • Lab: Implementing and configuring virtualization in Windows Server

Module 6: High Availablity in Windows Server

 • Planning for failover clustering implementation
 • Creating and configuring failover cluster
 • Overview of stretch clusters
 • High availability and disaster recovery solutions with Hyper-V VMs
 • Lab: Implementing failover clustering

Module 7: Disaster recovery in Windows Server

 • Hyper-V Replica
 • Backup and restore infrastructure in Windows Server
 • Lab: Implementing Hyper-V Replica and Windows Server Backup

Module 8: Windows Server security

 • Credentials and privileged access protection
 • Hardening Windows Server
 • JEA in Windows Server
 • Securing and analyzing SMB traffic
 • Windows Server update management
 • Lab: Configuring security in Windows Server

Module 9: RDS in Windows Server

 • Overview of RDS
 • Configuring a session-based desktop deployment
 • Overview of personal and pooled virtual desktops
 • Lab: Implementing RDS in Windows Server

Module 10: Remote access and web services in Windows Server

 • Implementing VPNs
 • Implementing Always On VPN
 • Implementing NPS
 • Implementing Web Server in Windows Server
 • Lab: Deploying network workloads

Module 11: Server and performance monitoring in Windows Server

 • Overview of Windows Server monitoring tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring event logs for troubleshooting
 • Lab: Monitoring and troubleshooting Windows Server

Module 12: Upgrade and migration in Windows Server

 • AD DS migration
 • Storage Migration Service
 • Windows Server migration tools
 • Lab: Migrating Server workloads
 • Some exposure to and experience with Active Directory Domain Services (AD DS) concepts and technologies in Windows Server 2012 or Windows Server 2016.
 • Some exposure to and experience with Active Directory Domain Services (AD DS) concepts and technologies in Windows Server 2012 or Windows Server 2016.
 • Experience and an understanding of core networking technologies such as IP addressing, name resolution, and Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Experience working with and an understanding of Microsoft Hyper-V and basic server virtualization concepts.
 • An awareness of basic security best practices.
 • Experience working hands-on with Windows client operating systems such as Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10.
 • Basic experience with Windows PowerShell.

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT