Ścieżka: AWS Certified Advanced Networking - Specialty

Realizacja ścieżki szkoleniowej AWS Certified Advanced Networking – Specialty umożliwi właściwe przygotowanie do egzaminu, który potwierdza zaawansowane umiejętności techniczne i doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu AWS i hybrydowych architektur sieci IT.

1 - OPCJONALNY KROK
EGZAMIN
AWS Certified Cloud Practitioner
LUB
EGZAMIN
Dowolna aktywna certyfikacja AWS
2 - KONIECZNY KROK
EGZAMIN
AWS Certified Advanced Networking - Specialty
CERTYFIKACJA
AWS Certified Advanced Networking - Specialty