Ścieżka: AWS Certified Data Analytics - Specialty

1 - OPCJONALNY KROK
EGZAMIN
AWS Certified Cloud Practitioner
2 - ZALECANY KROK
1-DNIOWE SZKOLENIE
Building Data Lakes on AWS
+
1-DNIOWE SZKOLENIE
Building Batch Data Analytics Solutions on AWS
+
1-DNIOWE SZKOLENIE
Building Data Analytics Solutions Using Amazon Redshift
3 - KONIECZNY KROK
EGZAMIN
AWS Certified Data Analytics - Specialty
CERTYFIKACJA
AWS Certified Data Analytics - Specialty