Ścieżka: Azure AI Engineer Associate

1 - OPCJONALNY KROK
CERTYFIKACJA
Azure AI Fundamentals
2 - ZALECANY KROK
4-DNIOWE SZKOLENIE
AI-102 - Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution
3 - KONIECZNY KROK
EGZAMIN AI-102
Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution
CERTYFIKACJA
Azure AI Engineer Associate