Ścieżka: Azure for SAP Workloads Specialty

1 - OPCJONALNY KROK
CERTYFIKACJA
Azure Fundamentals
2 - ZALECANY KROK
4-DNIOWE SZKOLENIE
AZ-120 Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads
3 - KONIECZNY KROK
EGZAMIN AZ-120
Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads
CERTYFIKACJA
Azure for SAP Workloads Specialty