Ścieżka: Google Cloud Professional Cloud Architect

Ścieżka Professional Cloud Architect potwierdza dogłębne zrozumienie architektury chmury i platformy Google Cloud. Osoba z tą certyfikacją może projektować, rozwijać i zarządzać bezpiecznymi, skalowalnymi, wysoce dostępnymi i dynamicznymi rozwiązaniami, które przyczyniają się do realizacji celów biznesowych.

1 - OPCJONALNY KROK
1-DNIOWE SZKOLENIE
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
2 - ZALECANY KROK
3-DNIOWE SZKOLENIE
Architecting with Google Cloud Platform: Infrastructure
3 - ZALECANY KROK
2-DNIOWE SZKOLENIE
Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process
4 - ZALECANY KROK
1-DNIOWE SZKOLENIE
Preparing for the Professional Cloud Architect Examination
5 - KONIECZNY KROK
EGZAMIN
Professional Cloud Architect
CERTYFIKACJA
Professional Cloud Architect