Ścieżka: Google Cloud Professional Cloud Network Engineer

Certyfikacja Professional Cloud Network Engineer potwierdza umiejętność wdrażania i zarządzania architekturą sieci w platformie Google Cloud. Dzięki wykorzystaniu doświadczenia we wdrażaniu VPC, łączności hybrydowej, usług sieciowych i bezpieczeństwa dla uznanych architektur sieciowych, osoba ta zapewnia udane wdrożenia w chmurze przy użyciu interfejsu linii poleceń lub konsoli Google Cloud Platform.

1 - OPCJONALNY KROK
1-DNIOWE SZKOLENIE
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
2 - ZALECANY KROK
2-DNIOWE SZKOLENIE
Networking in Google Cloud Platform
3 - KONIECZNY KROK
EGZAMIN
Professional Cloud Network Engineer
CERTYFIKACJA
Professional Cloud Network Engineer