EGZAMIN W CENIE SZKOLENIA

Do każdego szkolenia Microsoft, otrzymasz egzamin gratis.

Możliwość udokumentowania swojej wiedzy nigdy nie była ważniejsza — bądź na bieżąco i uzyskaj certyfikat

 • Przychodzisz do nas na szkolenie przygotowuje do egzaminu. Dodaj kod EXAM przy składaniu zamówienia.
 • Realizujesz swoje szkolenie
 • Nie płacisz ani grosza za egzamin

My wiemy, że po szkoleniu znasz się na temacie, ale nie wszyscy uwierzą Ci na słowo. Zdobądź certyfikat.

Cyfrowe rozwiązania IT zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, a to stawia duże wymagania zarówno firmom, jak i poszczególnym pracownikom. Chmura, bezprzewodowe, hybrydowe środowisko pracy, duże ilości danych i przede wszystkim bezpieczeństwo wymagają wykwalifikowanych i sprawnych zespołów IT. Certyfikując jeden z produktów firmy Microsoft, pokazujesz, że posiadasz niezbędną wiedzę, dzięki której będziesz na bieżąco i gotowy na wyzwania jutra.

Po zdaniu egzaminu

Po zdaniu egzaminu i otrzymaniu odznaki od firmy Microsoft pamiętaj, aby zaktualizować LinkedIn o dowód swoich nowych umiejętności. I pamiętaj, aby oznaczyć nas tagiem #cloudteam.

Zobacz jak dodać odznakę do swojego profilu.

Regulamin promocji „Egzamin w cenie szkolenia”.

 1. Organizatorem promocji jest CloudTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308.
 2. Promocja obowiązuje dla zgłoszeń na szkolenia przesłanych od dnia 01.12.2021.
 3. Promocja dotyczy autoryzowanych szkoleń Microsoft.
 4. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie na egzaminy Microsoft.
 5. Promocja obowiązuje w przypadku przynajmniej 4-osobowych grup szkoleniowych.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez CloudTeam Sp. z o.o. chyba, że
  regulamin innych promocji stanowi inaczej.
 7. Egzaminy realizowane są na podstawie voucherów egzaminacyjnych wręczonych przez opiekuna
  handlowego.
 8. Promocja nie dotyczy szkoleń realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, chyba że
  regulamin danego projektu stanowi inaczej.
 9. Vochery nie mogą być wymienione na pieniądze.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 11. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, na stronach Serwisu pod adresem http://edukacja.action.com.pl
 12. Zmiany Regulaminu wprowadzane jednostronnie przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy będą wiązały Użytkownika, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika), a Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, opublikowanie Usługodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub zmienione warunki nie zostaną doręczone Użytkownikowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

 

Pobierz regulamin

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT