GWARANCJA SATYSFAKCJI, WIEDZY I INWESTYCJI

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie z naszych usług oraz bezpieczeństwo inwestycji dla Twojego pracodawcy. Dlatego nasze usługi chronione są pakietem gwarancji zabezpieczających Ciebie oraz Twojego pracodawcę. Zapoznaj się ze szczegółami gwarancji i przekaż pracodawcy dlaczego może wykupić Tobie szkolenie w CloudTeam bez obawy o utratę zainwestowanych w Twoją wiedzę pieniędzy.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Dbamy o to by każdy uczestnik szkolenia był w pełni zadowolony z naszych usług. Jeżeli po ukończeniu szkolenia nie czujesz się w pełni usatysfakcjonowany i chcesz wyjaśnić problemowe kwestie przychodząc na szkolenie jeszcze raz możesz to zrobić bez dodatkowych kosztów. Masz aż 3 miesiące na podjęcie decyzji.

GWARANCJA WIEDZY

Gwarancja wiedzy pomaga nadążać za szybko zmieniającą się technologią. Jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia, pojawi się nowa wersja oprogramowania możesz skorzystać ze szkolenia w nowej wersji uzyskując nawet do 50% rabatu od ceny katalogowej (0-3 miesiące – 50%, 4-6 miesięcy – 40%, 7-12 miesięcy- 20%).

GWARANCJA INWESTYCJI

Twój pracodawca niechętnie inwestuje w Twoją wiedzę obawiając się Twojego odejścia? W CloudTeam każde szkolenie zawiera domyślnie Gwarancję Inwestycji umożliwiającą bezkosztowe przeszkolenie nowego pracownika w przypadku odejścia pracownika, który wcześniej uczestniczył w naszym szkoleniu. Gwarancja Inwestycji działa w okresie 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Jeżeli kiedykolwiek nie będziesz w pełni usatysfakcjonowany z naszych usług skontaktuj się z nami pod adresem satysfakcja@cloudteam.pl a my postaramy się uczynić wszystko co możliwe aby rozwiązać problem i spełnić Twoje oczekiwania.

Regulamin promocji „Gwarancja Satysfakcji, Wiedzy i Inwestycji”.

 1. Organizatorem promocji jest CloudTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308.
 2. Promocja trwa od 10.05.2013 do odwołania.
 3. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby rejestrujące się na autoryzowane szkolenia Microsoft w dowolnym ośrodku CloudTeam Sp. z o.o.
 4. Gwarancja Satysfakcji zawarta jest w cenie każdego autoryzowanego szkolenia CloudTeam i uznawana jest w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia tego szkolenia.
 5. Gwarancja Satysfakcji dotyczy sytuacji, w których osoba przeszkolona nie jest w pełni zadowolona z usługi szkoleniowej. Sytuację taką należy zgłosić bezpośrednio do opiekuna handlowego w formie wiadomości email lub pisemnie. Osoba, korzystająca z gwarancji, powinna posiadać materiały szkoleniowe z pierwszego szkolenia.
 6. W ramach Gwarancji Wiedzy klient może uczestniczyć w zaktualizowanej wersji szkolenia z dodatkowym rabatem od ceny katalogowej, który wynosi odpowiednio: 50% jeśli szkolenie zostało wprowadzone do oferty szkoleń w okresie 0-3 miesięcy od momentu zakończenia szkolenia objętego Gwarancją Wiedzy, 40% jeśli szkolenie zostało wprowadzone do oferty szkoleń w okresie 4-6 miesięcy od momentu zakończenia szkolenia objętego Gwarancją Wiedzy i 20% jeśli szkolenie zostało wprowadzone do oferty szkoleń w okresie 7-12 miesięcy od momentu zakończenia szkolenia objętego Gwarancją Wiedzy.
 7. W ramach Gwarancji Inwestycji klient może bezpłatnie przeszkolić nową osobę, zatrudnioną w miejsce wcześniej wydelegowanego na szkolenie pracownika, jeżeli od momentu zakończenia szkolenia objętego Gwarancją Inwestycji nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy kalendarzowych.
 8. Uczestnik korzystający z darmowego szkolenia w ramach Gwarancji Inwestycji powinien posiadać własne materiały szkoleniowe przekazane w trakcie szkolenia objętego Gwarancją Inwestycji.
 9. W celu skorzystania z przywileju bezpłatnego szkolenia w ramach Gwarancji Inwestycji należy do zgłoszenia na szkolenie dołączyć podpisane oświadczenie o zwolnieniu uprzednio przeszkolonego pracownika.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez CloudTeam Sp. z o.o., chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 12. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, na stronach Serwisu pod adresem cloudteam.pl
 13. Zmiany Regulaminu wprowadzane jednostronnie przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy będą wiązały Użytkownika, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika), a Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, opublikowanie Usługodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub zmienione warunki nie zostaną doręczone Użytkownikowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

 

Pobierz regulamin